úvod | služby | dekret | kontakty | odkazy |
Služby znalce


Služby znalce jsou určeny:
 • soukromým osobám
 • fyzickým a právnickým komerčním subjektům
 • finančním institucím - bankám, pojišťovnám, leasingovým společnostem, fondům apod.
 • rozpočtovým a příspěvkovým organizacím
 • státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům
 • komorám, asociacím, svazům, spolkům a jiným profesním sdružením
Obsah služeb:

Zpracovávání znaleckých posudků pro případ:

 • posouzení stavu mobilních telefonů a radiostanic po živelných pohromách
 • neuznání reklamace prodejní nebo servisní organizací
 • zničení zařízení neodbornou opravou
 • určení parametrů bezdrátového odposlechu (štěnice) výkon (dosah), frekvence atd.
 • zničení, poškození, nebo nefunkčnost zařízení způsobená nesprávnou montáží, nastavením, konfigurací
 • posouzení stavu zařízení pro účely účetního vyřazení z evidence